Nytt

  • "Vad kostar ditt grovfoder?" Föredrag med Linda af Geijersstam vid Värmlands vallförenings årsmöte 25/2 kl 9 hos Hushållningssällskapet i Karlstad. Info & anmälan Göran Lindgren 070-374 62 54.
  • Vill du veta mer om Grovfoderverktyget? Eller själv hålla en presentation? En powerpointpresentation finns här.

  • Missade du kurserna i Grovfoderverktyget? Vill du testa själv kan du hämta en kursmanual här.

  • Grovfoderverktygets kalkyl & dokumentation är fritt för användning minst en månad efter att du har registrerat dig. Du kan när du får fakturan säga upp tjänsten utan uppsägningstid. Här kan du registrera dig för en licens.

Grovfoderverktyget utvecklas kontinuerligt. Kontakta oss gärna om du har frågor eller förslag.