Grovfoderkalendern

På gång i Grovfodersverige. Grovfoderkalendern är Grovfoderverktygets almanacka. Här hittar du aktiviteter där frågor om grovfoder berörs. Evenemang, fältvandring, kurs, föredrag. Allt som den som är intresserad av grovfoderproduktion kan vilja ha i kalendern.

Kontakta oss gärna om du vill tipsa om en aktivitet.

När Vad Var
Område Arrangör Info Typ
 2018-10.24-26  Elmia Lantbruk
 Jönköping  Sverige   Elmia  Mässa
 2018-11-09  Svenska vallföreningen
 årsmöte & årsmötesseminarium
 Tvååker  Sverige Svenska vallföreningen Program och anmälan  Möte
 2018-11-20  Ämneskommitté  Vall och Grovfoder
 Linköping  Sverige  SLU Fältforsk
 SLU Fältforsk  Möte
             
             
             
             
             
             
             

 

Genomförda aktiviteter

När Vad Var
Område Arrangör Info Typ
2018-06.17--21 EGF 2018 Cork Irland EGF   Konferens
2018-06.12--13 Nordic feed science conference Uppsala Uppsala SLU   Konferens
2018-05-14 Vallkväll Torslunda Öland Hushållningssällskapet & Växa   Fältvandring
2018-03-20 Ämneskommitté vall och grovfoder
Linköping
Östergötland SLU & Hushållningssällskapet   Möte
2017-01.23-26
Mjölkföretagardagar Västerås Varberg Jönköping Kalmar Sverige Växa, LRF mjölk, LRF-konsult Presentationerna  Seminarium
2017-01-30 Arvensis nr 1.
Styr upp gräsen i vallen.
Vägen till en bra insådd.
      Länk Tidskrift
2017-02-01 9:00-12:00
Rusta mjölkföretagen för framtiden Uddevalla Bohuslän
Hushållningssällskapet Väst
Program  Kurs
2017-02-07--08 9:00-15:00
Vallkonferens 2017 Ultuna Uppsala Uppland SLU, Växa, Hushållningssällskapet Program
Presentationer kan sökas fram i Grovfoderverktygets bibliotek
 Konferens
2017-02-01 19:00
Lyckas med betesbaserad
lammproduktion
Ljungstorp, Varnhem
Västergötland
Skaraborgs fåravelsförening Program  Seminarium
2017-02-22 19:00 Foderraps och vallodling
till får och lamm
Ljungstorp, Varnhem Västergötland Skaraborgs fåravelsförening Program  Seminarium
2017-02-27 9:30-15.30
Skånska vallföreningens årsmöte. Föredrag om syrabehandlad stallgödsel och CTF.
Tolånga17, Sjöbo
Skåne Skånska vallföreningen
Länk  
Seminarium
2017-03-08 19:00
Godbitar från vallkonferensen! Info om vallkonferensen, precisionsodling, vallföreningens årsmöte.
 Hushållningssällskapet Skara
Västergötland Skaraborgs vallförening, Hushållningssällskapet, Växa, Agroväst
Inbjudan till årsmöte Seminarium
2017-03-13 Arvensis nr 2.
      Länk Tidskrift
2017-03-16, 20, 22 18:00-21:00
Hållbart fårbete. Tre platser. Betesplanering, naturbeten, parasithantering. Åsa Lindkvist Fä & Folk.
Braåsgården 16/3, Kånna 20/3,  Jät 22/3
Kronoberg  Kronobergs läns fåravelsförening
Länk & anmälan 
Kurs
 2017-03-16 13:00
Möjligheterna med lamm - utnyttja gräset i din lammproduktion.  Thomas Olsson Norrby gård Kungsör.
Växas lokaler Kalmar
Kalmar
Södra Kalmar läns fåravelsförening
Länk & anmälan Seminarium
2017-03-16 10:00-11:30 Torka i vall. Telefonmöte med diskussion om projektplaner.
    Ämneskommitté vall och grovfoder Inbjudan  Telefonmöte
2017-03-22 10:00-11:30 Kvävegödsling vall. Redovisning av Fortune-försöket och diskussion kring fortsättning av projektplaner för gödsling till vall.     Ämneskommitté vall och grovfoder Inbjudan  Telefonmöte
 2017-03-29 18:30
Vallodling. Lammens tillväxt på bete. Nya sorter av foderraps. Gunnar Danielsson Olssons frö.
 Algutsrum Öland
Kalmar
Södra Kalmar läns fåravelsförening
Länk & anmälan Seminarium
             
2017-05-07--10 EGF Symposium 2017.  Grassland resources for extensive farming systems in marginal lands.
Alghero, Sardinien
Italien
EGF
Hemsida
Konferens
2017-05-17 18:30
Vallkväll
Bettorp
Öland
Hushållningssällskapet & Växa
  Fältvandring
2017-05-17 18:30
Vallkväll Svängsta
Blekinge
Hushållningssällskapet & Växa
  Fältvandring
2017-05-17 10:00-13:00
Vill du undvika söndertrampade beten
Lövsta Uppland HS Konsult
   
2017-05-18 18:30
Vallkväll
Uråsa Kronoberg
Hushållningssällskapet & Växa
  Fältvandring
2017-05-21 Lammriksdag
Sunne Värmland
Fåravelsförbundet
  Konferens
2017-05-23 18:00-21:30 Utfodring i lammproduktion: bete & vallskörd Uppsala
Uppland
HS Konsult
Länk & anmälan Fältvandring
2017-06-13--14 Nordic Feed Science Conference
Ultuna, Uppsala
Uppland SLU Hemsida
Konferens
2017-09-28 18:30-21:30
Utfodring i lammproduktion: grovfoderanalys & vinterfoderstat

  HS Konsult
Länk & anmälan Webbkurs
2017-10-06 & 13 9:00-10:30 Grovfoderanalys & vinterfoderstat lamm     HS Konsult
Länk 6/10
Länk 13/10
 
Webbkurs