Kemisk ogräsbekämpning i vallinsådd

 • Kemisk ogräsbekämpning är inte alltid nödvändig
 • Val av preparat och dos är avgörande för vallplantornas överlevnad
 • Gräs är tåligast för kemiska preparat, därefter rödklöver>vitklöver>lusern och alsikeklöver
 • Vänta in tillräckligt stora vallplantor före kemisk bekämpning, 2-3 blad på gräs och spadblad till två treväpplingar för baljväxt beroende på art och kemiskt preparat

   

 • Författare Linda Karlsson, Växa Sverige
  Uppdaterad 2023-11-29

  Kemisk bekämpning behövs inte alltid

  Kemisk ogräsbekämpning hämmar ofta vallinsåddens tillväxt. Om skyddsgrödan är bra och ogrästrycket lågt bör man tänka till om det verkligen är nödvändigt att göra en kemisk ogräsbekämpning. Insådder som etableras i helsäd måste sällan ogräsbehandlas. Många av ogräsen i en spannmålsgröda är fröogräs som dör efter avslagning eller tröskning. Värre är det om man har en stor mängd frögrodda skräppor eller andra rotogräs. Om man får en tät matta av ogräs som t ex dån eller pilört i en mullsvacka kan endast de fläckarna bekämpas. Rikligt med baldersbrå ska man se upp med då den kan överleva och bli ett problem i vallen.

  Klöver med spadblad.
  Foto: Linda af Geijersstam

  Baljväxter mest känsliga

  Gräsen är tåligast vid kemisk ogräsbehandling i insådd. Rödklöver är tåligare än vitklöver som i sin tur är tåligare än lusern och alsikeklöver. Arterna är också olika känsliga beroende på vilket preparat som används. Vid behandlingstidpunkten bör gräsen ha fått 2-3 blad och klöver och lusern spadblad till två treväpplingar (se bilder till höger) beroende på preparatval.

  Vanliga preparatalternativ

  Jordbruksverkets broschyr Kemisk ogräsbekämpning 2023 (pdf) uppdateras varje år och innehåller även priser för olika preparatalternativ. Nedan presenteras vanliga alternativ, samt för- och nackdelar.

  Observera att MCPA som säljs från och med 2013 är registrerad för användning i höstsäd och vårsäd med insådd av rödklöver som enda baljväxt. MCPA är alltså inte längre registrerad för användning i vallar eller insådd bestående av vitklöver och lusern.

  Gratil + MCPA ett vanligt alternativ eftersom rödklöver, vitklöver och lusern tål preparaten.  Detta alternativ kan dock trycka till lusernplantorna. I en insådd med både rödklöver och lusern får man därför välja vilken av de båda arterna man vill trycka till då det inte finns något optimalt behandlingsalternativ för båda arterna. Med lusern och vitklöver bör MCPA-dosen hållas nere. Vid lägre ogrästryck använd låg dos Gratil för att skona insådden. Behandlingen är svag mot förgätmigej, plister, våtarv, viol och veronika. Den tar snärjmåra vilket Express inte gör samt har bättre effekt mot trampört. Den har även viss effekt mot gullkrage.

  Express + MCPA är tuffare mot baljväxterna än Gratil och används bara i gräs och rödklöver. Lusern klarar inte denna kombination. Låg dos av preparaten har tidigare varit registrerade för användning på egen risk i vitklöver. God effekt på baldersbrå och målla. Dålig effekt mot snärjmåra samt viol och veronika.

  Express + halv dos vätmedel används i lusern. Den kan påverka rödklöver och avråds i vitklöver. Den är relativt skonsam för lusern, men vill man gynna klöver brukar låg dos Gratil + MCPA användas.

  Basagran SG är skonsammast för baljväxterna men dyrt och kräver små ogräs. Den saknar eller har dålig effekt på många ogräs som är vanliga i en insåningsgröda och är ca sex gånger så dyrt som alternativen. Basagran SG är det preparat som kan användas om ärter ingår i skyddsgrödan.

  Val av preparat och dos i olika insådder

  Observera att MCPA som säljs från och med 2013 är registrerad för användning i höstsäd och vårsäd med insådd av rödklöver som enda baljväxt. MCPA är alltså inte längre registrerad för användning i vallar eller insådd bestående av vitklöver och lusern.

  Gräs, rödklöver
  10-15 g Gratil + 0,6 l MCPA 750 (ej vätmedel) Huvudalternativ!
  11 g Express 50 SX + 0,5 l MCPA 750 (ej vätmedel)   
  Samt alternativ med Basagran SG, se nedan
  Gräs, rödklöver, vitklöver, lusern
  10-15 g Gratil 75 WG + superolja
  Huvudalternativ!
  1,15 kg Basagran SG + olja  
  Gräs, lusern, rödklöver
  7,5 g Express 50 SX + 0,25 dl vätmedel /100 l vatten  
  Gräs, vitklöver, lusern, rödklöver, alsikeklöver
  1,15 kg Basagran SG + olja  
  Gräs
  I insådd med gräs kan samma preparat användas som för vårsäd utan insådd, utom Ally-produkter eller preparat med gräsogräseffekt. Harmony Plus 50 SX kan påverka gräsen och då främst ängssvingeln.
  1,5-2,0 l Ariane S Bred ogräseffekt Huvudalternativ!
  1,0 l Starane XL Bra vid mycket frögrodda skräppor  
  15 g Harmony Plus 50 SX + 0,5 dl vätemedel / 100 l vatten Relativt tufft alternativ!
   
   

  Lusern och klöver med en treväppling.
  Foto: Linda af Geijersstam
   
  Lusern med bekämpningsskada på grund av hög dos vätmedel.
  Foto: Linda af Geijersstam

  Sprutmista. Tistel i havre
  Foto: Hulda Wirsén

  Vill du veta mer?

  Rådgivaren

  Ogrässtrategi vid vallinsådd   Ogrässtrategi i etablerad vall   Kemisk ogräsbekämpning i vall   Skräppa   Skadegörare i gräs   Skadegörare i baljväxter  

  Biblioteket

  Känslig baljväxt värd att skona (1862 kb, .pdf) 
  Ogräsbekämpning i vallinsådd med baljväxter (248 kb, .pdf) 
  Ogräsens påverkan på avkastning och kvalitet i vall

  Räknehjälpen

   

  Externa länkar

   Växtskyddscentralen
   Ogräs klöverinsådd