Skördetidpunkt styrs av mängd och kvalitet

Avkastningen på helsädesensilage dubbleras nästan från axgång till degmognad. I försöken är typisk avkastning ca 4 500 kg ts/ha vid skörd i avslutad axgång och runt 8 500 kg ts/ha vid skörd i degmognad. Från axgång fram till degmognad ökar avkastningen med upp till 100 kg ts/dag.

Energivärdet brukar vara lågt (9-10,5 MJ/kg ts). För att höja det bör halmrika sorter undvikas. Stärkelsen i helsäd stiger ca 5 gånger från tidig mjölkmognad till tidig degmognad från ca 32 g stärkelse/kg ts till ca 192 g/kg ts. Sockerkoncentrationen halveras från ca 194 till ca 93 g/kg ts under samma period.

Halten råprotein förändras bara marginellt mellan skördetidpunkter. I blandningar med baljväxter och spannmål är råproteinhalten mellan 120 och 190 g/kg ts. Ren spannmål har ett råproteininnehåll mellan 80-110 g/kg ts.

Halten fibrer, NDF skiljer sig inte signifikant åt mellan olika skördetidpunkter och ligger mellan ca 450-550 g/kg ts.


Författare Anna Linnell och Marie Lundberg, HS Konsult AB
Uppdaterad 2013-10-15

Skörd av vårvete.
Foto: Cecilia Åstrand

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Skörd och ensilering  

Biblioteket

 

Räknehjälpen

 Skörd 

Externa länkar