Skörd och ensilering

Tidigt skördad (axgång-mjölkmognad) helsäd ger sällan problem i skörd och lagring utan fungerar som vanligt vallfoder. Ställ isär valsarna på slåtterkrossen så att helsäden inte krossas.

Sen skörd kan dock ge svårigheter med hög ts-halt som gör materialet svårpackat i plansilo. Ensileringsmedel rekommenderas. Grönmassan bör packas noggrant (tunt och med tung maskin) för att minska risken för varmgång. En hög uttagshastighet (minst 10 cm av snittytan/dag) minskar risken ytterligare.

Vass halm kan sticka hål på blasten i rundbalar och därför bör man lägga minst åtta lager plast. Balar med kärnor i verkar också vara extra begärliga för skadedjur, tänk på underlaget och placeringen och täck eventuellt med nät. Kärnspillet kan bli mycket högt vid sen skörd. Direktskörd med självgående hack utrustad med helsädesbord (liknande majsbord) och ”corn-cracker” rekommenderas.

Ovarsam hantering  i samband med skörd och förtorkning kan ge ett stort spill. Slåtterkrossar ska därför undvikas till ärter på grund av stor ”spillrisk”. Slåttermaskin med så kallad dubbelkniv fungerar bra, bättre än maskiner med tallriksrotorer eller trumrotorer. Med sänkt hastighet och genom att ”ställa ifrån” motstålet minskar risken rejält för spill vid rotorslåtter. Helsädesbord till självgående hack ger ytterligare minskat mängd spill (nästan 0 %). Att minimera spillet är särskilt viktig i vildsvinsrika områden eftersom fröna lockar till sig djuren vilket ökar risken för förstörd vallinsådd.

Författare Anna Linnell och Marie Lundberg, HS Konsult AB
Uppdaterad 2013-10-15


Skördearbete helsäd.
Foto: Karin Granström

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Skördetidpunkt  

Biblioteket

 

Räknehjälpen

 Skörd

Externa länkar