Slåtter och förtorkning

  • Hög slåtterkapacitet är ett ekonomiskt sätt att öka skördekapaciteten
  • Bredspridning ger jämnare och snabbare förtorkning
  • Strängläggning ger högre skördekapacitet

Av tradition har vi under en längre tid kört med slåtterkrossar inom lantbruket. Slåtterkrossen var ett stort framsteg när det gäller att påskynda förtorkningen vid höberedning. Faktum är att förtorkning till ca 30 – 35 procent ts-halt så sker avdunstningen främst genom bladens klyvöppningar. Lägger vi då en sträng så är mycket av materialet dolt i mörker eller skugga vilket stänger klyvöppningarna. Om förtorkning skall göras till högre ts-halt, ca 40-50 procent, så betyder de skador som crimperns/valsen gör i växtens vaxskikt betydligt mer för förtorkningshastigheten vid strängläggning. Körhastigheten vid slåtterkrossning har också betydelse för förtorkningshastigheten. I försök har man till exempel konstaterat att vid en körhastighet av 13 km/h så var förtorkningshastigheten 7 procent långsammare än vid en körhastighet av 10 km/h. Effektbehovet var dessutom i genomsnitt 11 kW högre på en 3 m maskin.

Författare Christer Johansson, LRF Konsult
Uppdaterad 2013-10-14

Rotorslåtter och rotorslåtterkross

Om man jämför rotorslåtterkrossen med enbart rotorslåtter så finns vissa nackdelar. Slåtterkrossen ger mera bladspill speciellt i baljväxter men även kärnspill vid slåtter av helsädesensilage. Den är dessutom tyngre, dyrare och tar mer effekt, se tabell nedan. Det är med andra ord mycket som talar för att vid enbart förtorkning till 30 – 35 procent ts så finns inget behov av krossfunktionen.

Exempel på skillnader på olika slåtterkoncept.
Buren 9 m Slåttermaskin Pris
kr
Vikt
kg
Min. effektbehov
kW
Rotorslåtter 400 000 2 200 110
Rotorslåtterkross 550 000 3 000 150
Rotorslåtterkross med matta 720 000 4 100 160

En tallriksrotormaskin arbetar normalt med en hastighet av ca 3 000 rpm. Det innebär att den högsta teoretiska körhastigheten ligger på ca 20 km/tim om det är två knivar på varje rotor.

För att spara bränsle så bör man eftersträva att traktormotorn ligger på max 1 600 rpm. Många slåttermaskiner är konstruerade för ett pto-varvtal på 1 000 rpm. Är traktorn inte utrustad med 1 000 rpm ekonomi uttag så ligger motorvarvet ofta över 2 000 rpm. Detta innebär en hög bränsleförbrukning. Eftersom rotorvarvtalet är så högt så finns det stora möjligheter att gå ned i pto-varv utan försämrat arbetsresultat. Försök har visat att har man sänkt pto-varvet till 850 rpm så har bränsleförbrukningen sjunkit med 20 procent.

 


 

 

Slåtter.
Foto: Hulda Wirsén 

Bredspridning

Bredspridning ger en snabbare och jämnare förtorkning. Det visar diagrammet till höger där man har jämfört förtorkning vid bredspridning och strängläggning. I det stränglagda systemet har man kört en traktor med en frontmonterad slåtterkross på ca 3 m och en bogserad slåtterkross på 3,2 m med matta. Strängen har alltså material från ca 6 m bredd. I det bredspridda systemet har man två burna maskiner på totalt ca 6 m arbetsbredd varav den ena frontmonterad och det andra monterad på den bakre trepunkten.

Nackdelen med bredspridning är att man måste stränglägga materialet när det uppnått önskad ts-halt. Strängläggningen kräver ytterligare maskinresurser och arbetstid. Kan strängläggaren monteras i fronthydrauliken i samband med till exempel rundbalspressning så sparas momentet in. Ibland är det också svårt att undvika att köra i materialet. Fördelen är dock att strängavståndet normalt ökas så att en högre kapacitet erhålls på skördekedjan.

Om man väljer att bredsprida vid slåtter är det extra viktigt att vallen är jämn, med fokus på stenplockning och vältning. Sten i strängen kan orsaka stora skador i en fälthack men är inte lika känslig i ett snittverk. Vid slåtter så bör minst 10 cm stubbhöjd eftersträvas. Slåttermaskinen bör också vara utrustad med extra släpmedar och maskinen skall vara väl avbalanserad så att inte onödig vikt ligger på slåtterbalken.

Förtorkning vid bredspridning och strängläggning.
Lingvall et al. Inst. för husdjurens utfodring och vård, SLU.

Strängläggning

Vid strängläggning är utmaningen att få ett rent material samlat i en fin sträng utan spill. Det är i huvudsak tre typer av strängläggare på marknaden som är lämpade för strängläggning av bredspritt material.

  • Rotorsträngläggare
  • Cylindersträngläggare
  • Pick-up strängläggare

Rotorsträngläggaren finns i två varianter. En som lägger strängen i mitten och en som lägger strängen åt sidan. Den mittläggande varianten lägger oftast en jämnare sträng och strängbredden kan justeras hydrauliskt. Den sidoläggande varianten kan lägga två strängar ihop. För att få minimalt spill och rent foder är det viktigt att arbetshöjden kan ställas in på ett enkelt sätt och att maskinen har god följsamhet med marken. Hjulen i boggiestället som bär upp rotorn skall vara placerade så nära räfspinnarna som möjligt. Vissa strängläggare har även stödhjul framför varje rotor vilket kan förbättra följsamheten. Har rotorsträngläggaren många armar behöver inte rotationshastigheten vara så hög vilket kan innebära mindre spill. En höj stubbhöjd förbättrar maskinens arbetsresultat.

Cylindersträngläggaren är en nygammal konstruktion. Den finns i ett flertal varianter både som mittläggande och sidoläggande. Det finns även en frontmonterad mittläggande variant som kan användas vid till exempel rundbalspressning. Strängläggaren har en kammande funktion och den räfsar in färre stenar i strängen.

Pick-up strängläggaren arbetar med en pick-up efter hela arbetsbredden. Materialet förs i sidled via ett transportband. Den ger rent foder med lite spill enligt försök i danska ”Farmtest”. Nackdelen är en mindre bra sträng och ett högt pris.

Strängläggare.
Foto: Linda af Geijerstam
Exempel på kostnader vid olika slåtterkoncept.
System Arbetsbredd
m
Kapacitet
ha/tim
Hektarkostnad
kr/ha
Kr/kg ts vid
4000 kg ts/ha
Rotorslåtter och
rotorsträngläggare
4
8
2,8
5
326
202
 
528
0,08
0,05
 
0,13
Rotorslåtter och
rotorsträngläggare
9
9
6
6
207
202
 
409
0,08
0,06
 
0,10
Rotorslåtterkross
med sidoelevator
3,2

2,4

492

 
492
0,12
0,12
 
Rotorslåtterkross
med sidoelevator
9

6

263

 
263
0,07
0,07
 
 

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Maskinkedjor   Balar - plastning och förflyttning   Baldensitet   Hack- och snittvagnar   Packa och pressa   Transport   Förluster  

Biblioteket


Räknehjälpen

 Maskinkedja

Externa länkar

 Rise