Vallbrott

Skador som påverkar vallens avkastning (115 kb, xls)

Uppdaterad 2015-08. 

Omfattning i kg ts/ha och värdet av förluster som orsakas av vilt, ogräs, markpackning och vallålder.

Framtagen av Marie Lundberg, HS Konsult AB