Skörd

Läglighetskostnader vid skörd av vallfoder för ensilage (132 kb, xls)

Uppdaterad 2016-04. 

Detta är ett hjälpmedel för bedömning av kostnad på grund av försenad och/eller utdragen skörd.

Framtagen av Carina Gunnarsson och Alfredo de Toro, JTI

Hur påverkas kvalitet och avkastning hos vall (104 kb, xls)

Uppdaterad 2015-08. 

Hur avkastning och kvalitet hos vall påverkas av antal skördar, kvävegödsling och skördedatum i förstaskörd.

Framtagen av Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Transportkostnad - skörd (203 kb, xls)

Uppdaterad 2015-08. 

Denna beräkning visar kostnaden för transport av grovfoder från fält till lager.

Framtagen av Hans Hedström, Hushållningssällskapet Blekinge

Grovfoderinventering - mängd (556 kb, xls)

Uppdaterad 2016-12.

Beräkning av vilken mängd foder som finns i lager inklusive mängder av olika kvaliteter. Bra beräkningar av volymvikter och uträkning av ts-avkastning per hektar för olika grödor och för olika vallskördar. (Sju lagersystem plus sammanställning)

Framtagen av Hans Hedström, Hushållningssällskapet Blekinge

Grovfoderskörd sammanställning (314 kb, xls)

Uppdaterad 2015-08. 

Dokumentation av skörd per år.

Framtagen av Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet Kalmar


Maskinkostnader - kapacitet

Grovfodrets maskinkostnader och kapaciteter från anläggning till lager.

Framtagen av Hans Hedström, Hushållningssällskapet Blekinge

under utveckling


Stubbhöjd majs - betydelse för avkastning och kvalitet

Framtagen av Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

under utveckling