Lagring

Grovfoderinventering - mängd (556 kb, xls)

Uppdaterad 2019-12.

Beräkning av vilken mängd foder som finns i lager inklusive mängder av olika kvaliteter. Bra beräkningar av volymvikter och uträkning av ts-avkastning per hektar för olika grödor och för olika vallskördar. (Sju lagersystem plus sammanställning)

Framtagen av Hans Hedström, Hushållningssällskapet Blekinge

Grovfoderskörd sammanställning (314 kb, xls)

Uppdaterad 2019-08. 

Dokumentation av skörd per år.

Framtagen av Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet Kalmar


Vilken densitet blir det (60 kb, xls)

Uppdaterad 2019-12. 

Beräkning av densitet vid olika inläggningstekniker i plansilo.

Framtagen av  "Holme's & Muck's silopackarhjälp beräknar hur tungt och hur länge du måste packa din plansilo". Översatt 2006 av Rolf Spörndly, SLU. 
 

Lagringskostnad för olika lagringssystem (128 kb, xls)

Uppdaterad 2015-08. 

Beräkning av lagringskostnad för grovfoder i plansilo, tornsilo, limpa, bal och tub.

Framtagen av Hans Hedström, Hushållningssällskapet Blekinge

Ensileringsmedel - behov och kostnad (216 kb, xls)

Uppdaterad 2016-01. 

Behov och kostnad fördelat per typ av tillsatsmedel.

Framtagen av Peter Williamsson, Hushållningssällskapet Kronoberg

Ensileringsmedel - lönsamhetsberäkning (100 kb, xls)

Beräkning av krav på ensileringsmedlens effekt för att användningen ska vara lönsam.

Framtagen av Rolf Spörndly, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU

Plast - åtgång och kostnad vid balhantering (139 kb, xls)

Schablonmässig beräkning av  plaståtgång.

Framtagen av Rolf Spörndly, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU Uppsala

Täckningsmaterial - åtgång och kostnad vid plansilo (174 kb, xls)

Beräkning av mängd och kostnad för täckningsmaterial vid plansilolagring.

Framtagen av Rolf Spörndly, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU