Management och EU-stöd

Grovfoderskörd sammanställning (314 kb, xls)

Uppdaterad 2015-08. 

Dokumentation av skörd per år.

Framtagen av Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet Kalmar


EU-stöd till vall och grönfoder (130 kb, xls)

Beräkning av stödnivå beroende på stödområde, areal och djurhållning, gäller tom 2014.

Framtagen av Sofia Eitrem, Hushållningssällskapet Blekinge

 


EU-stöd växtodling 2015 - 2020  (318 kb, xls)

Beräkning av stödnivå beroende på stödområde, areal och djurhållning, gäller 2015 till 2020.

Framtagen av Hans Hedström, Hushållningssällskapet Blekinge