Bristsymptom i majs

  • Vanliga brister i majs är fosfor, kalium och mangan
  • Symptomen syns på äldre eller yngre blad beroende på hur rörligt ämnet är
Författare Tellie Karlsson, Hushållningssällskapet Kalmar
Uppdaterad 2022-10-13

Lathund för att identifiera makronäringsbrist

Kväve

Kvävebrist syns först på äldre blad. Bristsymtomen visar sig i toppen av bladet och följer sedan bladnerven inåt mot stjälken som en v-form. Plantorna blir små och gula och senare kan även plantorna brådmogna. Brist ger sämre kärnfyllnad och proteinhalt i kolven.

Fosfor

Fosforbrist syns först på de äldsta bladen som kan bli röda/lila framförallt i bladkanterna och mörkt gröna. Bristsymtomen syns lättast på unga plantor. Fosforbrist ger sämre rotutveckling. Plantorna blir små och tillväxthastigheten är lägre. Fosforbrist kan störa pollinationen och kärnfyllnaden. Kolvarna blir då små och kan vridas med outvecklade kärnor. Fosfortillgänglighet beror på pH-värde, mängden aluminium, järn och kalcium. Brister är vanligast på lätta jordar med lågt eller högt pH. Bristsymptom kan också bero på en dålig rottillväxt på grund av markpackning eller allmänt dålig struktur.

Fosforbrist.
Foto: Linda af Geijersstam

Kalium

Brist syns främst på de äldsta bladen. Symtomen blir ofta inte synliga förrän 4-6 veckor efter sådd. Symtom är att bladkanter samt bladspetsar gulnar och dör. Vid allvarlig brist kan plantorna lägga sig. På kolvarna blir de yttersta kärnorna inte fyllda. Kaliumbrist kan ge torkkänsliga plantor.

Magnesium

Brist visar sig som gula/vita streck längs med bladnerven. Brister syns främst på äldre blad som kan bli röda/lila och topparna kan drabbas av nekros. Det är främst på lätta sandiga jordar som brister uppstår. Magnesiumupptag kan hämmas av höga halter av kalium, kalcium eller ammonium i marken.

Kaliumbrist.
Foto: Linda af Geijersstam

Mangan

Brist syns på de yngsta bladen som kan bli olivgröna och något randiga. Allvarlig brist kan ge vita streck som senare blir nekrotiska. Manganbrist förekommer ofta fläckvis på fälten och på mossjordar samt lättar jordar.

Svavel

Bristsymtomen liknar dem hos kväve då bladverket ofta gulnar men det är framförallt de yngsta bladen som visar brist. De yngsta bladen kan bli randiga med ljust gröna ränder bland lite mörkare gröna. Plantorna hämmas och mognar senare vid svavelbrist.

 

Kalcium

Brister är ovanliga. Symtomen är att bladspetsen lägger sig mot bladet under. Bristerna syns främst på unga blad.

Bor

Det är främst risk att plantorna drabbas av bor brist om pH- värdet är högre än 7. Symtom är att tillväxtpunkten är förstörd.

Mikronäringsämnen

Järn, molybden och koppar är mikronäringsämnen som majs sällan lider någon brist av.

 


Vill du veta mer?

Rådgivaren

Kvävegödsling   Fosforgödsling   Kaliumgödsling  

Biblioteket

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022

Räknehjälpen

 Gödsling

Externa länkar

Guide till bristsymptom i majs   Nyckla dina bristsymptom   Symtom på näringsbrist hos majs