Goda råd vid vallskörd

  • Var väl förberedd när högtrycket kommer och vallskörden sätter igång
  • Bredsprid grönmassan för en effektivare förtorkning
  • Hacka, packa, täck noggrant i plansilon
  • Packa grönmassan i balarna väl och skydda dem mot skador på plasten
  • Använd tillsatsmedel då förhållanden för att få en lyckad ensilering inte anses tillräckliga

Den första vallskörden är en av de viktigaste växtodlingshändelserna på en grovfodergård. Vilken mängd och kvalitet grovfodret får kommer till stor del att påverka det ekonomiska resultatet i djurproduktionen. Se därför till att vara väl förberedd med maskiner och arbetskraft när ett högtryck närmar sig.

Författare: Linda Karlsson, Växa Sverige
Publicerad: 2014-01-14

Inspektera vallen

När tillväxten börjar komma igång på våren bör du gå en runda i vallarna och se hur de har klarat vintern. Genom att se vilka arter som har övervintrat, förhållande mellan gräs och baljväxter, mängden ogräs och hur tät vallen är ger det signaler om du har rätt vallfröblandning eller om det är dags att justera den till kommande insådd. Observera även om mullvadar eller vildsvin har skadat vallen för i så fall kan jordhögarna behöva jämnas till för att undvika jordinblandning i grönmassan. Är det mycket baljväxter i vallen kan det vara idé att hålla nere kvävegivan för att fortsatt gynna dessa.

Maskinerna skall underhållas i tid, så det bara är att starta.
Foto: Linda Karlsson

Vallskördemaskinerna ska vara i ordning

Det är lätt hänt att slåtterkrossen ställdes in på hösten med slöa knivar och sedan bara fått stå i maskinhallen. Om du har egna maskiner så se till att maskinparken repareras och servas under vintern så att den är klar innan alla intensiva vårarbeten sätter igång. Delas maskiner med någon annan så diskutera hur ni har tänkt lägga upp maskinsamarbetet på respektive gård under vallskörden och i vilken ordning ni ska skörda. Anlitas maskinstation är det bra att ta en kontakt och meddela att du vill ha hjälp även i år och diskutera det praktiska.

Väder

Vallskörden kräver några dagars uppehåll och det gäller att vara med när ett högtryck närmar sig. Vissa år kommer bara ett högtryck i månadsskiftet maj-juni och är du inte med då får du ett förvuxet grovfoder av dålig kvalitet. Det går inte att påverka vädret men man kan hålla sig uppdaterad på regionala väderleksprognoser och dessutom titta på många olika väderprognoser, även de i angränsande länder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håll koll på väderprognosen.
Foto: Hulda Wirsén

Bredspridning

Under själva skördearbetet finns det inga genvägar om du vill ha ett bra grovfoder. Förtorkningen bör vara så snabb som möjligt för att minska torrsubstans- och näringsförlusterna. Bredspridning ger en snabbare förtorkning av grönmassan. Genom att grönmassan dessutom torkar jämnare ökar inte risken för klostridietillväxt trots att strängläggningen kan tyckas öka risken för jordkontaminering.

 

Plansilo

Grönmassan ska uppnå önskad ts-halt (ca 30 % i plansilo) och syrefria förhållanden så fort som möjligt för att minimera förlusterna. För plansilo är det fortfarande hacka, packa, täck som gäller. När grödan hackas blandas mjölksyrabakterierna med växtsaften där sockret finns vilket gynnar ensileringsprocessen. En lyckad ensileringsprocess kräver även syrefria förhållanden så därför är det viktigt att packa väl. Det är alltid den som packar i silon som bestämmer inläggningshastigheten. Skulle det uppstå luftfickor kan dessa orsaka värmbildning och dålig hygienisk kvalitet på ensilaget. Tänk även på att traktor eller lastare som packar ska vara väl rengjorda. Täck med plast och till exempel sand ovanpå plasten som gör att den inte kan fladdra och pumpa in syre i silon. Plasten kan tyckas vara dyr men tänk på värdet på fodret som kan bli förstört, innan du snålar in på täckningen.

Packar plansilo.
Foto: Linda Karlsson

Rundbalar

Ett rundbalssystem kräver fler dagar med bra väder är de övriga lagringssystemen då grönmassan böra vara halvtorr (45-50 % ts). I torra balar, som håller en ts-halt på över 50 %, beror konserveringen snarare på den syrefria miljön än på ensileringsprocessen. Lufttillträde i torra balar kan orsaka tillväxt av jäst och mögel. I blöta balar kan däremot lufttillträde orsaka tillväxt av oönskade bakterier och klostridier. För att undvika att luft kommer in gäller det att skydda plasten från skador och att packa grönmassan i balen väl. Det görs genom att ha jämna strängar så att inmatningen i pressen underlättas och genom att grönmassan inte matas in för snabbt i pressen. Snittat material kan också packas hårdare än långstråigt. Balarna bör täckas med minst 8 lager plast och lagras på en hårdgjord yta. Undvik att pressa en grov gröda eller att lägga balarna på hård stubb som kan sticka hål på plasten. Balarna ska flyttas varsamt till lagringsplatsen så snart som möjligt där de kan skyddas från fågel- och viltskador. Balarna ska lagras stående med högst två balar på varandra.

Blöta balar.
Foto: Linda Karlsson

Tillsatsmedel

Tillsatsmedel bör användas när man misstänker att förhållandena för att få en lyckad ensilering inte är tillräckliga. Vid följande tillfällen kan det vara motiverat att använda tillsatsmedel.

  • Rundbalsensilering där grönmassans ts-halt är under 40 %
  • Vallen har gödslats med stallgödsel och urin uppblandat med pressvatten
  • Vid direktskörd eller låga ts-halter
  • Stor andel baljväxter i vallen
  • Till grova och förvuxna grödor

Tillsatsmedel hjälper inte mot dålig skördeteknik, förorenad grönmassa, otät silo eller otäta balar!

 

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Vallskördesystem   Skördeprognos   Maskinkedjor   Lagringssystem   Ensileringsmedel   Hygienisk kvalitet  

Biblioteket

Greppa Näringen praktiska råd 3:2

Räknehjälpen

Skörd Maskinkedja

Externa länkar

Vallprognos