Skörd majs

 • Skörda majsen vid 28-34 % ts-halt
 • Kolla kärnorna mitt på kolven, om det går att pressa fram någon vätska
 • Ts halt ökar 1-2 % per vecka
 • Målvärde för stärkelsehalt är 300-330 g/kg ts.
 • Sänkt stubbhöjd ökar skörden men minskar stärkelseinnehållet
Författare Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar
Uppdaterad 2019-09-25

Hur ser jag att majsen är mogen?

Önskvärd ts-halt i majsen är 28-34 % vid skörd. Slangläggning kräver lite högre ts-halt än silo/limpa eftersom majsen bearbetas mer. När kolvbladen släpper från kolven eller plantan börjar bli vissen är det dags att bli observant. Gå in en bit i fältet, bryt kolven och kolla kärnorna mitt på kolven. De ska vara så torra att det bara går att pressa fram ytterst lite vätska. Kärnan är då svår att trycka igenom med nageln. Grön planta och liten kolv kräver torrare kolv för rätt ts-halt.

HS Kalmar snabbmetod:

Utvecklad från ts-prover från HIR Kalmar. Dela huvudkolven och ta en kärna som delas på längden. Bedöm hur stor del av kärnan som innehåller vätska.
100 % med vätska under 25 % ts
50 %   med vätska ca 27 % ts
0  %    med vätska över 31 % ts

Påverka ts-halten

 • Ts-halten ökar 1-2 % per vecka.
 • Ökning av stubbhöjden med 10 cm leder till 1 % högre ts- halt.
 • En regnblöt majsplanta sänker ts-halten med 4 %.
 • Vid låga ts-halter kan hacklängden ökas för att det ska gå bättre att packa i plansilon.
 • Vid höga ts-halter bör hacken vara utrustad med corn-cracker
 • Efter en rejäl nattfrost bör man vänta med skörd 5-7 dagar så att ts-halten stiger till lagom nivå igen. Majsen klarar normalt en nattfrost ner till -5° C. Majs som har uppnått mognad och tillräcklig vattenhalt ska skördas direkt efter frost. Stärkelsehalten fortsätter öka men ts-avkastningen minskar och den hygieniska kvaliten blir sämre.
Mogna majskärnor.
Foto: Linda af Geijersstam
 
Stubbhöjden påverkar innehållet.
Foto: Linda af Geijersstam 

Ensilering

Med höga ts-halter (över 35 %) är ett ensileringsmedel med effekt mot varmgång en bra försäkring. Ensileringsmedel behövs framförallt i det majsensilage som skall utfodras nästa vår, sommar och höst och där man har ett litet uttag. Under normala förhållanden är det inte nödvändigt att tillsätta något pH-sänkande ensileringsmedel. Använd ett preparat som är effektivt mot svamp.

Planera för tillräcklig uttagshastighet! För att undvika varmgång bör uttaget för plansilo och slang under kalla årstider vara 10-20 cm/dag, och under varma årstider 30-40 cm/dag.

 

Mål-fodervärde

Anpassa majsskörden efter vallfodrets kvalitet:

Vallfoder av hög kvalitet (>11 MJ, > 180 råprotein). Möjligt att skörda majsen senare (vid 30-35 % ts). Låg stubbhöjd ger också ett bromsande foder som passar in här.

Vallfoder av ”normal” kvalitet (10,5-11 MJ, 140-180 råprotein). Majsen skördas vid 28-32 % ts (fullmatad kolv).

Vallfoder av lägre kvalitet liknar majsensilage men mindre lättlösliga kolhydrater och har låg tillgänglighet av fibrer. Skörda majsen tidigt. Tidigt skördad majs ger också bättre smaklighet och ökad konsumtion Skörda dock efter pressvattengränsen passerats (28 % ts).

En sänkning av stubbhöjden med 10 cm kan höja skörden med 5 %, men samtidigt minskar både stärkelse- och ts-halt med ca 1 % och smältbarheten (iNDF) blir sämre.

Målvärde för stärkelsehalt är 300-330 g/kg ts. Analysera majsen med en NORFOR-analys för att få med både stärkelsehalt och iNDF.

Genom att ta ett ts-prov kan skördetidpunkten bestämmas.
Foto: Linda af Geijersstam

Vill du veta mer?

Rådgivaren

 Sortval majs  Majsensilage  Ensileringsmedel 

Biblioteket

Majsskörd många med många möjligheter. 2012. Af Geijersstam, L. Arvensis 2012-5.
Majsskörd – årets viktigaste beslut. 2013.  Af Geijersstam. L. Arvensis 2013-5.

Räknehjälpen

 Skörd  Maskinkedja

Externa länkar

 SJV - Skörd och ensilering ekomajs  Arvensis - Ingen vinst med frostad majs  Eurofins  Agrilab