Bilder

Sök bilder i bildbanken.

Fritext Kategori

Vall stränglagd. Foto: Linda af Geijersstam
Vall, lusern och hundäxing. Foto: Linda af Geijersstam
Klöver. Foto: Linda af Geijersstam
Klöver. Foto: Linda af Geijersstam
Bekämpningsskadad lusern hög vätmedelsdos. Foto: Linda af Geijersstam
Klöver med spadblad. Linda af Geijersstam
Lusern och klöver med en treväppling. Foto: Linda af Geijersstam
Landskap slagen vall. Foto: Lina Pettersson
Blandvall landskap. Foto: Lina Pettersson
Rundbalar i lager. Foto: Lina Pettersson
Vallskörd med självgående hack. Foto: Lina Pettersson
Blandvall klöver. Foto: Lina Pettersson
Nyetablerad vall med lusern. Foto: Lina Pettersson
Rundbalar lager. Foto: Lina Pettersson
Plansilo inläggning. Foto: Lina Pettersson
Vallinsådd. Foto: Lina Pettersson
Vårbruk sådd. Foto: Lina Pettersson
Fritflugeskada i majs. Foto: Tellie Karlsson
Majssot. Foto: Tellie Karlsson
Blandvall närbild. Foto: Lina Pettersson
Blandvall med rörsvingelhybrid. Foto: Lina Pettersson
Nyetablerad vall med lusern. Foto: Lina Pettersson
Vallinsådd med spadblad från klöver. Foto: Lina Pettersson
Valletablering misslyckad p.g.a. liggsäd. Foto: Lina Pettersson
Helsäd vårvete och åkerböna. Foto: Linda af Geijersstam
Blandvall med lusern. Foto: Linda af Geijersstam
Hundäxing. Foto: Linda af Geijersstam
Insådd i westerwoldiskt rajgräs. Foto: Linda af Geijersstam
Rödklöver. Foto: Linda af Geijersstam
Ängssvingel. Foto: Linda af Geijersstam
Vitklöver. Foto Linda af Geijerstam
Rajsvingel. Foto Linda af Geijersstam
Engelskt rajgräs. Foto: Lina Pettersson
Vårbruk. Foto: Hulda Wirsén
Vårbruk små skiften. Foto: Lina Pettersson
Ogräs sprids via gödsel. Foto: Hulda Wirsén
Kvickrot. Foto: Hulda Wirsén
Kvickrot. Foto: Hulda Wirsén
Ogräs i gles vall. Foto: Hulda Wirsén
Vallskörd. Foto: Hulda Wirsén
Munsstycken på spruta. Foto: Hulda Wirsén
Havrebladlus- ägg på hägg. Foto: Hulda Wirsén
Havrebladlus, ägg på hägg. Foto: Hulda Wirsén
Prognosklippning av vall. Foto: Cecilia Åstrand
Tistel. Foto: Hulda Wirsén
Ettåriga ogräs. Foto: Hulda Wirsén
Gulrost. Foto: Hulda Wirsén
Sprutmista tistel i havre. Foto: Hulda Wirsén
Etablering av esparsett (baljväxt) i renbestånd. Foto: Hulda Wirsén
Vallskörd Foto: Karin Granström
Blandvall. Foto: Karin Granström
Gles vall. Foto: Cecilia Åstrand
Mycket ogräs i en gammal vall. Foto: Cecilia Åstrand
Mycket skräppa i andraårsvall p.g.a. dålig etablering. Foto: Cecilia Åstrand
Vallbrott. Foto: Cecilia Åstrand
Foderprov limpa. Foto: Karin Granström
Foderprov plansilo. Foto: Karin Granström
Köttraskvigor. Foto: Karin Granström
Fullfoder mjölkkor. Foto: Karin Granström
Gödseltunna. Foto: Linda Karlsson
Vall etablering. Foto: Linda af Geijersstam
Hackvagn. Foto: Linda af Geijersstam
Strängläggare. Foto: Linda af Geijersstam
Slåtter. Foto: Hulda Wirsén
Transport. Foto: Cecilia Åstrand
Gräsvall 1. Foto: Lina Pettersson
Kaliumbrist i rödklöver. Foto: Linda af Geijersstam
Skörd av vårvete. Foto: Cecilia Åstrand
Helsäd vårvete och åkerböna. Foto: Lina Pettersson
Inplastning. Foto: Karin Granström
Transport majs. Foto: Linda af Geijersstam
Jaguarhack. Foto: Linda af Geijersstam
Plansilo inläggning packning. Foto: Lina Pettersson
Lastmaskin med twindäck. Foto: Lina Pettersson
Bredspridd vall. Foto: Lina Pettersson
Gödselbrunn. Foto: Linda af Geijersstam
Nattskatta i majs. Foto: Hulda Wirsén
Radhacka majs. Foto: Linda af Geijersstam
Radhackad majs. Foto: Linda af Geijersstam
Rödsotvirus. Foto: Hulda Wirsén
Fusarium. Foto: Hulda Wirsén
Timotejögonfläck. Foto: Hulda Wirsén
Vall i sträng, landskap. Foto: Lina Pettersson
Stenmarkering vall. Foto: Lina Pettersson
Gödseltunna. Foto: Johan Liljebäck
Manganbrist i korn. Foto: Hulda Wirsén
Kaliumbrist. Foto: Hulda Wirsén
Åkerböna. Foto: Linda Karlsson
Korn. Foto: Linda Karlsson
Sådd med släpbill. Foto: Johan Liljebäck
Majs hanblomma. Foto: Linda af Geijersstam
Majs honblomma. Foto: Linda af Geijersstam
Kaliumbrist Majs. Foto: Linda af Geijersstam
Gödningsskada majs. Foto: Linda af Geijersstam
Fosforbrist majs. Foto: Linda af Geijersstam
Kvickrot i majs. Foto: Linda af Geijersstam
Majsmott. Foto: Linda af Geijersstam
Fusarium i majs. Foto: Linda af Geijersstam
Majs ögonfläck. Foto: Linda af Geijersstam
Knäpparlarver i majs. Foto: Linda af Geijersstam
Målla i majs. Foto: Linda af Geijersstam
Hönshirs i majs. Foto: Linda af Geijersstam
Etablering majs. Foto: Linda af Geijersstam
Fånggröda majs. Foto: Linda af Geijersstam
Såmaskin majs. Foto: Linda af Geijersstam
Rapidsådd majs. Foto: Linda af Geijersstam
Hövändning 1. Foto: Linda Karlsson
Hövändning 2. Foto: Linda Karlsson
Tornsilo. Foto: Linda Karlsson
Majs i plansilo. Foto: Linda af Geijersstam
Majs med självgående uttag. Foto: Linda af Geijersstam
Utvintrad vall. Foto: Linda Karlsson
Kärringtand - baljväxt. Foto: Linda af Geijersstam
Skitgöra. Stallgödsel. Foto: Lina Pettersson
Rundbalar. Foto: Lina Pettersson
Kalv. Foto: Linda af Geijersstam
Helsäd skördas. Foto: Karin Granström
Fullfoder till mjölkkor. Foto: Karin Granström
Rundbal på foderbord. Foto: Lina Pettersson
Helsäd, etablering. Foto: Linda af Geijersstam
Majssort Kaspian. Öppen hängande kolv. Foto: Linda af Geijersstam
Majs. Foto: Linda af Geijersstam
Majs. Foto: Linda af Geijersstam
Startgiva majs. Foto: Linda af Geijersstam
Sprängört. Foto: Karin Granström
Bete. Foto: Karin Granström
Lamm på bete. Foto: Karin Granström
Får bete. Foto: Karin Granström
Får bete, värmlandstackor. Foto: Karin Granström
Köttraskvigor på bete. Foto: Karin Granström
Bete nötkreatur. Foto: Karin Granström
Bete tackor. Foto: Karin Granström
Vallskörd självgående hack. Foto: Linda Karlsson
Hackvagn. Foto: Linda Karlsson
Skörd självgående hack. Foto: Linda Karlsson
Blöta balar. Foto: Linda Karlsson
Packar plansilo. Foto: Linda Karlsson
Majs mogen kärna. Foto: Linda af Geijersstam
Mogen kärna Majs. Foto: Linda af Geijersstam
Majs stubb. Foto: Linda af Geijersstam
Majsskörd Ts-provtagning. Foto: Linda af Geijersstam
Vallskörd med självgående hack. Foto: Mårten Svensson
KSLAs bibliotek. Foto: Cecilia Åstrand
Rådgivaren Linda af Geijersstam, Vallen i Centrum på Rådde 12 sept -12
Foto: Cecilia Åstrand
Trådklubba, sklerotier. Foto: Hulda Wirsén
Snömögel. Foto: Hulda Wirsén