Skördad mängd

  • Hur kan jag bedöma den mängd som jag skördar?
  • Vilka hjälpmedel finns?
Författare Hans Hedström, Hushållningssällskapet Blekinge
Uppdaterad 2016-11-12

Att bedöma, uppskatta eller väga in skördens storlek är lantbrukarens svåraste uppgift. Samtidigt borde detta vara en av de viktigaste åtgärderna i skördearbetet. Att efter skörd veta vilken mängd grovfoder som skördats ligger till grund för:
  • utformning av foderstat
  • beräkning av erforderlig areal grovfoder
  • optimering av gödsling på respektive skifte och totalt
  • kostnadsberäkning av grovfoderskörd
  • kostnader av grovfoderkedjans maskiner
  • beräkning av miljöpåverkan
  • Vilken metod du än väljer att använda för beräkning måste du vara beredd på att det kräver en arbetsinsats och en ordentlig portion vilja för att lyckas.


Hur kan man då göra för att konstatera skördad mängd.
Först får man bestämma på vilket sätt skörden skall bedömas.
Alt 1. Räkna antal balar och/eller lass som du skördar på respektive skifte och skördetillfälle. Multiplicera med balvikt eller lassvikt och multiplicera med ts halt. Med denna metod finns möjlighet att bedöma hektarskörd på skiftesnivå, skörd vid respektive skördetillfälle och total skördad mängd. .
Alt 2. Registrera var respektive skördetillfälle och fältskörd lagras som limpa, plansilo eller tornsilo. Efter inlagring mäts lagringsvolymen och dess innehåll räknas fram genom att multiplicera volymen med volymvikt och ts-halt. För bedömning av volymvikt finns hjälpmedel som bl a har publicerats i Greppa Näringens Praktiska Råd.

För bedömning av skördad mängd i lager finns en mycket bra räknehjälp i Grovfoderverktyget. Här kan du få hjälp med att bedöma och registrera alla dela av din skörd oavsett typ av grovfoderskörd, antal skördar och lagringsform. Räknehjälpen hjälper dig att bedöma packningsgrad, volymer, kvantiteter och hektarskördar. Räknehjälpen heter "Grovfoderinventering - mängd". I Räknehjälpen kan du också hitta "Grovfoderskörd sammanställning" som är en hjälp för löpande registrering av inlagrad mängd.
 

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Vallskördesystem   Skördeprognos   Maskinkedjor   Lagringssystem   Ensileringsmedel   Hygienisk kvalitet  

Biblioteket

Vall - Hjälpreda beräkning av vallskörd lass balar Greppa Näringe. Praktiska råd 12-1, 2013.
Vall - Hjälpreda beräkning av vallskördsilo Greppa Näringe. Praktiska råd 12-2, 2013.

Räknehjälpen

 Skörd  Maskinkedja

Externa länkar